വോക്കിങ് ഇന്‍ ദ മൂണ്‍ലൈറ്റ് (സത്യം ശിവം സുന്ദരം )

January 19, 2011 എഴുതിക്കൂട്ടിയവൻ NiKHiS
Musician    Vidyasagar (വിദ്യാസാഗര്‍ )
Lyricist(s)    Kaithapram (കൈതപ്രം )
Year    2000
Singer(s)    Hariharan (ഹരിഹരന്‍ )
Actors    Kunchacko Boban,Aswathy Menon,Cochin Haneefa,Harishree Ashokan,Jagadeesh

_______________________________________________


ഗ ഗ ഗ പ രി സ നി ധ ധ സ സ രി
ഗ ഗ ഗ ധ പ രി സ സ നി ധ സ സ രി
സ നി ധ സ സ രി
വാക്കിംഗ് ഇന്‍ ദി മൂണ്‍ലൈറ്റ്
അയ്യാം തിങ്കിംഗ് ഓഫ് യൂ
ലിസ്സനിംഗ് റ്റു ദി റേന്‍ഡ്രോപ്സ്സ
അയ്യാം തിങ്കിംഗ് ഓഫ് യൂ
ഇളമാന്‍ കണ്ണിലൂടേ
അയ്യാം തിങ്കിംഗ് ഓഫ് യൂ
ഇളനീര്‍ക്കനവിലൂടേ
അയ്യാം തിങ്കിംഗ് ഓഫ് യൂ
ഹേ സലോമ ഓ സലോമ
ഓ സലോമ ഓ സലോമ

ദൂരത്തു കണ്ടാല്‍ അറിയാത്ത ഭാവം
അരികത്തു വന്നാല്‍ ആതിരാപാല്‍ക്കുടം
മുള്ളുള്ള വാക്ക് മുനയുള്ള നോക്ക്
കാണാത്തതെല്ലാം കാണുവാന്‍ കൗതുകം
ഉലയുന്ന പുമെയ്യ് മദനന്‍റെ വില്ല്
മലരമ്പു പോലേ നിറമുള്ള നാണം
വിടരുന്ന പനിനീര്‍പ്പരുവം മനസ്സിനുള്ളില്‍

ഹേ സലോമ സലോമ സലോമ
ഹേ ഹേ സലോമ സലോമ സലോമ

പതിന്നേഴിന്നഴകു കൊലുസ്സിട്ട കൊഞ്ചല്‍
ചിറകുള്ളമോഹം കൂന്തലില്‍ കാര്‍മുകില്‍
നെഞ്ചം തുളുമ്പും മിന്നല്‍ത്തിടമ്പ്
മിണ്ടുന്നതെല്ലാം പാതിരാപ്പൂമഴ
ചുണ്ടോടു ചുണ്ടില്‍ നുരയുന്ന ദാഹം
മെയ്യോടു ചേര്‍ത്താല്‍ ആറാട്ടുമേളം
അനുരാഗമുല്ലപ്പന്തല്‍ക്കനവല്ലേ

ഹേ സലോമ സലോമ സലോമ
ഹേ ഹേ സലോമ സലോമ സലോമ

Reactions: