കറുത്ത രാവിന്റെ (നരേന്ദ്രന്‍ മകന്‍ ജയകാന്തന്‍ വക )

December 12, 2010 എഴുതിക്കൂട്ടിയവൻ NiKHiS
Musician Johnson (ജോണ്‍സണ്‍ )
Lyricist(s) Mullanezhi (മുല്ലനേഴി )
Year   2001
Singer(s) G Venugopal (ജി വേണുഗോപാല്‍ )
Actors Kunchacko Boban,Samyuktha varma

_____________________________________________


കറുത്ത രാവിന്റെ കന്നിക്കിടാവൊരു വെളുത്ത മുത്ത്
കടൽ കടന്നും കണ്ണീർ കടഞ്ഞും പിറന്ന മുത്ത്
വെളുത്ത മുത്തിനു തണലു നൽകാൻ നീലക്കുടയുണ്ട്
വെളുത്ത മുത്തിനു കിടന്നുറങ്ങാൻ വെളിച്ചപ്പൂവുണ്ട്

വെളിച്ചപ്പൂവിനു തപസ്സിരുന്നു താമരപ്പെണ്ണ്
താമരപ്പെണ്ണിനു താലി പണിയാൻ താരകപ്പൊന്ന് (2)
പൊന്നുരുക്കി പൊന്നുരുക്കി പൂനിലാവാക്കി
എന്നിട്ടും മാനത്തെ മുത്തുക്കുടത്തിന്റെ കണ്ണു തുറന്നീലാ
(കറുത്ത രാവിന്റെ...)


കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ അന്തിപ്പെണ്ണിനെ കണ്ടു മോഹിച്ചു
വിണ്ണിന്റെ തീരത്തെ വീട്ടിലേക്കവൻ കുതി കുതിച്ചു (2)
കുതിച്ചു ചെന്നപ്പോൾ ഇരുളിൻ കൂരയിൽ അവളൊളിച്ചു
മദിച്ചു വന്നൊരു മുത്തോ കടലിൻ മടിയിൽ വീണു
(കറുത്ത രാവിന്റെ...)

Reactions: