ഇത്തിരിപ്പൂവിന്റെ (മണിവത്തൂരിലെ ആയിരം ശിവരാത്രികള്‍ )

December 01, 2010 എഴുതിക്കൂട്ടിയവൻ NiKHiS
Musician : MB Sreenivasan (എം ബി ശ്രീനിവാസന്‍ )
Lyricist(s) : ONV Kurup (ഓ എന്‍ വി കുറുപ്പ് )
Year : 1987
Singer(s) : KJ Yesudas,KS Chithra (കെ ജെ യേശുദാസ്‌,കെ എസ്‌ ചിത്ര

____________________________________________________

ഇത്തിരിപൂവിന്റെ കൈക്കുമ്പിളില്‍
വീണ മുത്തേ മണിമുത്തേ
മാറൊടണച്ചു ഞാന്‍ പാടാന്‍
താമര നൂലിന്മേല്‍ ആലോലം (2)
നീര്‍മണി മുത്തുപോല്‍ ആടാടു (ഇത്തിരി..(2))

ചിപ്പിയുടഞ്ഞെന്റെ കൈക്കുമ്പിളില്‍ വീണ
മുത്തേ മണി മുത്തേ (2)
മാറൊടണച്ചു ഞാന്‍ പാടാന്‍
താമര നൂലിന്മേല്‍ ആലൊലം (2)
നീര്‍മണി മുത്തുപോല്‍ ആടാടു (ചിപ്പി..(2))

Reactions: