ഹൃദയസഖീ (വെള്ളിത്തിര )

November 02, 2010 എഴുതിക്കൂട്ടിയവൻ NiKHiS


Lyricist(s)     :         Kaithapram (കൈതപ്രം )
Musician     :         Alphonse Joseph (അല്‍ഫോണ്‍സ്‌ ജോസഫ്‌ )
Year             :         2003
Singer(s)     :         Hariharan (ഹരിഹരന്‍ )
Actors     :         Prithiviraj,Navya Nair

Raga(s) Used Kaapi (കാപ്പി )

__________________________________

ഹൃദയസഖീ സ്നേഹമയീ ആത്മസഖീ അനുരാഗമയീ
എന്തിനു നിന്‍ നൊമ്പരം ഇനിയും എന്തിനു നിന്‍ നോവുകള്‍ ഇനിയും
എന്നും നിന്‍ തുണയായി നിഴലായി നിന്‍ അരികില്‍ ഞാന്‍ ഉണ്ടെല്ലോ
(ഹൃദയസഖീ സ്നേഹമയീ..)
ഹൃദയസഖീ ആ ആ ആ..... 

നീ ഉറങ്ങുമോളം ഇന്നും ഞാന്‍ ഉറങ്ങിയില്ലെല്ലോ 
നീ ഉണര്‍ന്നു നോക്കുമ്പോലും നിന്‍റെ കൂടെ ഉണ്ടെല്ലോ 
കസ്തുരി മാനെ തെടുന്നതാരെ നീ 
നിന്നിലെ ഗന്ധം തെടുന്നതെങ്ങു നീ 
ഓമലെ കണ്‍ തുറക്കു എന്‍ ഓമലെ കണ്‍ തുറക്കു.. 
(ഹൃദയസഖീ സ്നേഹമയീ..)

ഓ കേട്ടറിഞ്ഞ വാര്‍ത്ത ഒന്നും സത്യമല്ല പൊന്നെ 
കണ്ടറിഞ്ഞ സംഭവങ്ങള്‍ സത്യമല്ല കണ്ണേ 
ആയിരം കണ്‍കളാല്‍ ആ മുഖം കാണുവാന്‍ 
ആയിരം കൈകളാല്‍ മെയ്യോടു ചേര്‍ക്കുവാന്‍ 
നിന്നെ ഞാന്‍ കാത്തു നില്പൂ... നിന്നെ ഞാന്‍ കാത്തു നില്പൂ....

ഹൃദയസഖീ സ്നേഹമയീ ആത്മസഖീ അനുരാഗമയീ
എന്തിനു നിന്‍ നൊമ്പരം ഇനിയും എന്തിനു നിന്‍ നോവുകള്‍ ഇനിയും
എന്നും നിന്‍ തുണയായി നിഴലായി നിന്‍ അരികില്‍ ഞാന്‍ ഉണ്ടെല്ലോ
(ഹൃദയസഖീ സ്നേഹമയീ..)
ഹൃദയസഖീ ആ ആ ആ.....

Reactions: